SAU ĐẠI HỌC » Thông báo
Chương trình bảo vệ luận văn thạc sĩ
Cập nhật ngày 09/01/2017
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
KHOA LUẬT
---------------------------------------
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
------------------------------------
Cần Thơ, ngày 09 tháng 01 năm 2017
 
CHƯƠNG TRÌNH BẢO VỆ LUẬN VĂN THẠC SĨ
v     Phần nghi thức:
·        Trang phục của các thành viên Hội đồng và học viên:
§        Nam: Trang phục công sở, thắt cà vạt
§        Nữ: Trang phục công sở hoặc mặc áo dài
v     Nội dung (Chủ tịch Hội đồng điều khiển, Thư ký lập biên bản)
·        Chủ tịch Hội đồng sinh hoạt các nội dung liên quan đến bảo vệ luận văn
§        Học viên trình bày bài Báo cáo tóm tắt của mình.
1.      Hình thức thuyết trình:
o       Thực hiện bằng Powerpoint, trong khoảng thời gian tối đa 20 phút.
2.      Nội dung bài thuyết trình bao gồm các vấn đề sau:
a.       Lý do chọn đề tài;
b.      Tình hình nghiên cứu đề tài;
c.      Mục đích nghiên cứu;
d.      Những vấn đề đã giải quyết được.
Học viên không đáp ứng các yêu cầu trên sẽ không được phép bảo vệ luận văn.
·        Hai phản biện đọc nhận xét luận văn và đặt câu hỏi.
·        Các thành viên Hội đồng đặt câu hỏi và góp ý cho học viên.
·        Học viên trả lời các câu hỏi.
·        Cán bộ hướng dẫn có ý kiến (nếu có)
·        Hội đồng hội ý và bỏ phiếu kín.
·        Chủ tịch công bố điểm và kết luận của Hội đồng về luận văn và hướng dẫn học viên thực hiện các thủ tục cần thiết sau khi bảo vệ.
·        Phát biểu của học viên.
·        Chủ tịch Hội đồng tuyên bố kết thúc.
v     Hồ sơ Hội đồng:Thư ký Hội đồng tổng hợp và giao cho Trợ lý sau đại học của Khoa các hồ sơ sau:
·        01 Biên bản Hội đồng chấm luận văn
·        01 Biên bản kiểm phiếu
·        05 phiếu đánh giá của các thành viên Hội đồng
·        05 nhận xét của các thành viên Hội đồng
v     Học viên hoàn thành luận văn: Sau khi bảo vệ xong, học viên tiếp tục chỉnh sửa đề tài theo ý kiến của Hội đồng và nộp các nội dung sau:
·        01 quyển đề tài, 01 đĩa CD lưu nội dung đề tài: Nộp Trung tâm Học liệu.
·        01 quyển đề tài : Nộp Thư viện Khoa.
·        01 quyển luận văn nộp Người hướng dẫn khoa học.
·        Trong mỗi đề tài có trang “Phiếu thông qua luận văn của Hội đồng” để sau bìa phụ có đầy đủ 5 chữ ký của Hội đồng. (Phiếu này học viên sẽ được nhận sau khi chỉnh sửa đề tài theo ý kiến của Hội đồng)
·        Bổ sung vào hồ sơ xét tốt nghiệp (nộp cho Văn phòng Khoa) gồm: 01 đĩa CD chứa luận văn hoàn chỉnh; 01 giấy giải trình đã chỉnh sửa luận văn (nếu có); 01 giấy xác nhận của Trung tâm Học liệu.
·        Hạn nộp hồ sơ: Sau 15 ngày làm việc kể từ ngày bảo vệ.
Lưu ý: Quyển đề tài luận văn hoàn chỉnh dùng để nộp có bìa cứng màu xanh dương in chữ nhũ vàng.
TRƯỞNG KHOA
Các bài viết khác