CHÍNH QUY » Thông báo
THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN THUẬT NGỮ PHÁP LÝ TIẾNG ANH
Cập nhật ngày 26/03/2015
Trên đây là danh sách sinh viên chưa hoàn thành học phần Thuật ngữ pháp lý tiếng Anh thuộc chương trình đào tạo của Khóa 35 trở về trước xem tại đây. Khoa sẽ đề nghị Phòng Đào tạo mở học phần này trong học kỳ hè để sinh viên đăng ký. Đề nghị sinh viên thuộc danh sách trên và sinh viên có nhu cầu học nhập kế hoạch học tập và đăng ký học phần trực tuyến đúng tiến độ. Mọi thắc mắc liên hệ văn phòng Khoa gặp cô Thy. Số ĐT liên hệ: 07103 832 569.
Các bài viết khác