CHÍNH QUY » Thông báo
Thông báo thay đổi thời gian thi HP Khoa học ĐTHS và giám định pháp y
Cập nhật ngày 13/04/2017
Thông báo liên quan đến việc thay đổi thời gian thi kết thúc HP Khoa học ĐTHS và giám định pháp y
Thời gian: Chủ nhật 16/4/2017, chiều tối 18h00
Địa điểm: Phòng 101 và 102/KL (Phòng học Khoa Luật)
Hai học phần sẽ được tổ chức thi cùng buổi và mỗi học phần dduwwocj chia làm hai phòng.
DSSV dự thi sẽ dán bảng thông báo Khoa, dán trước cửa Phòng thi để sinh viên theo dõi
Đề nghị sinh viên thực hiện đúng theo tinh thần thông báo. Đúng 18h00 sẽ mở đề môn thứ nhất, sau đó nghỉ giải lao 10 phút và cho thi môn thứ hai.
Mọi thắc mắc liên hệ cô Thy, Giáo vụ Khoa.
 
Các bài viết khác