CHÍNH QUY » Thông báo
Thông báo lịch thi môn giám định pháp y và KH điều tra hình sự
Cập nhật ngày 05/04/2017
Giáo vụ thông báo đến sinh viên lịch thi học kỳ 2 học phần: Khoa học điều tra hình sự và giám định pháp y, học kỳ 2 năm học 2015-2016 như sau:
- Thời gian: 7h45 chủ nhật 16/4/2017
- Địa điểm: Phòng 101 và 102 Khoa Luật
Hai học phần sẽ được tổ chức thi ngay trong buổi sáng.
Danh sách sinh viên dự thi sẽ được dán ngay trước cửa.
Nhờ Ban cán sự các lớp có sv dự học hai học phần này thông báo giúp để sinh viên dự thi đầy đủ.
Các bài viết khác