CHÍNH QUY » Thông báo
THÔNG BÁO DANH SÁCH CÁN BỘ GIẢNG DẠY HƯỚNG DẪN LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2015-2016
Cập nhật ngày 26/03/2015
Đã có quota Luận văn tốt nghiệp và danh sách cán bộ giảng dạy hướng dẫn Luận văn tốt nghiệp học kỳ 1 năm học 2015 - 2016 xem tại đây. Đề nghị sinh viên liên hệ cán bộ giảng dạy từ bây giờ để đăng ký đề tài./files/files/Chinh-quy/thong-bao/DANH%20SACH%20%20CAN%20BO%20HUONG%20DAN%20LUAN%20VAN%20HK1%2015-16%2027-3-15.xls
Các bài viết khác