CHÍNH QUY » Thông báo
Điểm rèn luyện HK2 năm học 2015-2016
Cập nhật ngày 06/06/2016
Sinh viên xem và phản hồi đến hết ngày thứ hai 13/6/2016. Mọi trường hợp điều chỉnh điểm rèn luyện phải thông qua CVHT và BCS lớp. Quản lý SV chỉ làm công tác tổng hợp. Sinh viên xem tại đây
Các bài viết khác