CÁC ĐƠN VỊ » Trung tâm Luật so sánh » Thông tin hoạt động-TTLSS
[THTPCT] Phóng sự ″Hội sinh viên và sinh viên Khoa Luật - Trường ĐHCT tổ chức phiên tòa giả định″
Cập nhật ngày 30/12/2015
 
 
Thực hiện: Lê Dung - Duy Lai
(Nguồn internet)
Các bài viết khác