CÁC ĐƠN VỊ » Trung tâm Luật so sánh » Thông tin hoạt động-TTLSS
Hoạt động giảng dạy pháp luật cộng đồng và phiên tòa giả định tại xã Thường Thới Hậu B, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp vào 5-6/11/2016
Cập nhật ngày 21/06/2017
Vào ngày 5-6 tháng 11 năm 2016, Đội CLE - CTU đã có chuyến về xã Thường Thới Hậu B, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp. Tại đây, Đội đã thực hiện hoạt động giảng dạy cộng đồng tại trường THPT Hồng Ngự 3 và thực hiện phiên tòa giả định tại UBND xã Thường Thới Hậu B.
Các bài viết khác