CÁC ĐƠN VỊ » Thư viện » TB-Thư viện
Thông tin tài liệu theo chủ đề: An toàn lao động
Cập nhật ngày 26/07/2017
 
ĐẠI HỌC CẦN THƠ
KHOA LUẬT
 
Thông tin tài liệu theo chủ đề
AN TOÀN LAO ĐỘNG
 
Cung cấp các nguồn tài liệu in ấn và điện tử trên  Internet và hệ thống thư viện trường Đại Học Cần Thơ.
 
     Người thực hiện:
Lê Lan Anh
     Người hướng dẫn:
Nguyễn Thị Hoàng Lâm
     Liên hệ:          Thư viện Khoa Luật
     Điện thoại:     02923 872 027
 
TÀI LIỆU IN ẤN
Sách có tại TTHL và thư viện khoa
 • 550 tình huống hỏi đáp về công tác An toàn lao động, vệ sinh sức khỏe lao động và phòng chống cháy nổ 2013
·        Vị trí trên kệ: 344.597042/ N114
·        Có tại: Tầng 2 TTHL
 • An toàn lao động trong công nghiệp hóa chất
·        Vị trí trên kệ: 363.119661/ C460
·        Có tại: Khoa Sư Phạm
 • Bảo vệ môi trường và An toàn lao động trong xây dựng công trình ngầm và mỏ 
·        Vị trí trên kệ: 363.7/ H108
·        Có tại: Tầng 2 TTHL
 • Bộ Luật lao động của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
·        Vị trí trên kệ: 344.59701/ V308/2001
·        Có tại: Khoa Luật
 • Giáo trình an toàn lao động sách dùng cho các trường đào tạo hệ Trung học chuyên nghiệp
·        Vị trí trên kệ: 363.119/ Đ110
·        Có tại: Tầng 2 TTHL
 • Giáo trình Luật lao động Việt Nam
·        Vị trí trên kệ: 344.01/ H561
·        Có tại: Khoa Luật
 • Hỏi-đáp về bộ Luật lao động
·        Vị trí trên kệ: 344.01/ H428/T1
·        Có tại: Khoa Kinh tế
 • Hướng dẫn An toàn lao động cho công nhân xây dựng
·        Vị trí trên kệ: 363.119624/ D513
·        Có tại: Tầng 2 TTHL
 • Tìm hiểu hướng dẫn thi hành Luật lao động
·        Vị trí trên kệ: 344.59701/ Th107
·        Có tại: Khoa Luật
 • Trợ cấp thôi việc theo Luật lao động Việt Nam (Sách tham khảo)   
·        Vị trí trên kệ: 344.03/ H305
·        Có tại: Khoa Luật
 
Tạp chí tại khoa Luật
-         Dân chủ và pháp luật
-         Khoa học pháp lý
-         Luật học
-         Nghề luật
-         Nghiên cứu lập pháp
-         Nhà nước và pháp luật
-         Pháp lý
-         Tòa án nhân dân
 
Tài liệu tham khảo
 • Từ điển luật học
• Số phân loại: 340.03/ V305
• Vị trí: Khoa Luật
 • Từ điển pháp luật Anh – Việt
• Số phân loại: 340.03/ H513
• Vị trí: Khoa Luật
 • 1200 thuật ngữ pháp lý Việt Nam
• Số phân loại: 340.03/ Đ307
• Vị trí: Khoa Luật & tầng 2- TTHL
 
Tài liệu hướng dẫn nghiên cứu
 • Để hoàn thành tốt luận văn ngành Luật
• Số phân loại: 340.072/ H305
• Vị trí: Khoa Luật
 
 • Phương pháp nghiên cứu khoa học
 • Số phân loại: 001.42/ S464
• Vị trí: tầng 2-TTHL
 • Tổ chức và phương pháp công tác nghiên cứu  khoa học
 • Số phân loại: 001.42/ P951
 • Vị trí: Khoa Sư phạm
 
 
TÀI LIỆU ĐIỆN TỬ
 
Cơ sở dữ liệu (CSDL) - Sách điện tử
 • CSDL Luật Việt Nam – Văn phòng Quốc hội
 • CSDL Luật Việt Nam
 • CSDL Thư viện pháp luật
 • Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật
 • E-Books Directory
 • E-Book Online – Thư viện học liệu điện tử
 
 
 
Tài liệu tham khảo trực tuyến
 
 
Bài trích
 • An toàn lao động và vệ sinh lao động theo pháp luật lao động Việt Nam
 
 
 
Các bài viết khác