CÁC ĐƠN VỊ » Thư viện » TB-Thư viện
Hướng dẫn cách gia hạn sách online
Cập nhật ngày 23/04/2015
 
a.    Bước 1: Vào trang http://opac.lrc.ctu.edu.vn/opac/   chọn tab “Người dùng” và đăng nhập tài khoản do trường cấp (TK nhập điểm hay TK đăng ký môn học).
 
b.    Bước 2: Tại mục “Tra cứu mượn trả”, chọn điểm lưu thông là “Khoa Luật” để thấy danh mục các tài liệu đang mượn của thư viện khoa.
 
c.    Bước 3: Nhấp chọn “GH” tại cột “Xin gia hạn” có cùng hàng với sách đang mượn.
Sau đó chọn tiếp OK hai lần trong bảng thông báo chấp nhận gia hạn.
Cuối cùng chọn “Quay lại” để kiểm tra ngày trả đã được cập nhập tại cột “Hạn trả”.
Các bài viết khác